Zoeken

Verwerker en verwerkingsverantwoordelijke

Wanneer welke rol bij het verwerken van persoonsgegevens?De verwerkingsverantwoordelijke


De verwerkingsverantwoordelijke wordt gedefinieerd als de persoon (…) die - alleen of samen met anderen - het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt.

Om de hoedanigheid van een persoon die een persoonsgegevensverwerking uitvoert juridisch te kwalificeren, dient overgegaan te worden tot een beoordeling en dit voor elke verwerking van persoonsgegevens. De rol van een tussenkomende partij in een gegevensverwerking kan immers wijzigen in functie van de kenmerken van deze verwerking.

Een analyse van iedere situatie dringt zich op teneinde voor elke verwerking van persoonsgegevens te bepalen, wie over de beslissingsbevoegdheid beschikt

- bij het bepalen van het doeleinde waarvoor de gegevens worden verwerkt alsook

- bij de keuze van de middelen om dit doeleinde te realiseren.

Deze twee criteria dragen bij tot de identificatie van de verwerkingsverantwoordelijke. Een organisatie of persoon die geen enkele invloed uitoefent op de manier waarop de gegevens worden verwerkt kan niet de hoedanigheid hebben van verwerkingsverantwoordelijke.


De verwerker


De verwerker wordt gedefinieerd als een persoon (…) die ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Het bestaan van de onderaanneming hangt af van de verwerkingsverantwoordelijke die beslist moet hebben om de verwerking niet zelf uit te voeren maar deze geheel of gedeeltelijk over de laten aan een andere externe persoon of organisatie. Deze andere persoon moet juridisch verschillen van de organisatie van de verwerkingsverantwoordelijke en dient de gedelegeerde verwerkingsactiviteiten uit te voeren voor rekening van deze laatste en dit overeenkomstig zijn - in een verwerkersovereenkomst - geschreven instructies.Overschrijding van het mandaat door de verwerker

Wanneer een verwerker het door de verwerkingsverantwoordelijke verleende mandaat overschrijdt en aldus een belangrijke rol verwerft bij de bepaling van de doeleinden waarvoor hij de gegevens zal verwerken of bij de bepaling van de essentiële modaliteiten voor het verwezenlijken van de verwerking, dan verwerft hij de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (art. 28.10 AVG).


Gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken


Wanneer twee of meer personen tussenkomen bij de bepaling van de doeleinden en de middelen van een verwerking van persoonsgegevens, zullen zij worden beschouwd als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken en zullen zij, overeenkomstig artikel 26 van de AVG, hun respectievelijke verantwoordelijkheden in een onderlinge regeling moeten vastleggen teneinde de AVG na te leven.


Volg ons op https://www.linkedin.com/company/gdpr-masters/?viewAsMember=true 👍


#gdprmasters #lexit
Leonardo da Vincilaan 19A bus 8

1831 Diegem

Korte Gotevlietstraat 9

8000 Brugge

0800 - 62 608

info@lexit.be

  • White LinkedIn Icon
Contacteer ons